O kancelarii Radcy Prawnego

o kancelarii

Radca Prawny to niezbędne wsparcie dla każdej firmy, która – bez względu na jej wielkość – potrzebuje profesjonalnej pomocy w wielu kwestiach – od rozeznania w kwestiach legislacyjnych, interpretacji istniejących uregulowań prawnych, aż po dbałość o płynność finansową. Radca Prawny Patryk Mikulski specjalizuje się w pełnej obsłudze prawnej indywidualnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

Kancelaria Radcy Prawnego Patryka Mikulskiego z siedzibą w Rokietnicy zajmuje się między innymi sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa administracyjnego. Są to w szczególności sprawy dotyczące windykacji należności, postępowań odszkodowawczych, kwestii nieruchomości i rejestracji podmiotów prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Radca Prawny Patryk Mikulski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zdobyte przez właściciela Kancelarii to m.in. efekt wielu lat pracy w jednej z renomowanych kancelarii prawniczych w Poznaniu, gdzie od 2001 roku – jeszcze w trakcie studiów stacjonarnych – współpracował z cenionymi prawnikami, posiadającymi długoletnią praktykę w zawodzie oraz wszechstronną wiedzę.

Dzięki zdobytym umiejętnościom oraz wskazówkom przekazanym przez Patrona Radca Prawny Patryk Mikulski stworzył Kancelarię, która spełnia wszystkie oczekiwania klientów w materii obsługi prawnej firm.

Kancelaria Patryka Mikulskiego serdecznie zaprasza do współpracy. Radca prawny , któremu powierzycie Państwo sprawy dotyczące obsługi prawnej Waszej firmy, będzie Państwa reprezentował w Sądzie, sporządzi wszelkie niezbędne pisma procesowe (pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, apelację oraz skargę kasacyjną), w tym również potrzebne umowy, wyda także opinię dotyczącą zaistniałego problemu prawnego.Windykacja Należności
oraz inne usługi

zakres usług

Fachowa obsługa Prawna znacznie ułatwia funkcjonowanie firmom i osobom fizycznym. Pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć karkołomnego dla laika przedzierania się przez gąszcz przepisów. Kiedy konieczna staje się windykacja należności, Kancelaria podejmuje działania związane z pozyskaniem należnych Klientowi środków. Na każdym etapie postępowania w zakresie windykacji należności - przesądowego, sądowego i egzekucyjnego - Kancelaria negocjuje spłatę długu przez dłużnika oraz zabezpiecza wierzytelność.

Kancelaria w imieniu swoich Klientów dochodzi praw i roszczeń uregulowanych w kodeksie cywilnym.

W kwestii usług prawnych dotyczących prawa pracy Klienci mogą liczyć na obsługę roszczeń zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

W zakres usług świadczonych przez Kancelarię wchodzi także kompleksowa obsługa Prawna procesu tworzenia, przekształcenia, podziału, łączenia i likwidacji spółek prawa handlowego, fundacji, spółdzielni i stowarzyszeń.

Kancelaria Radcy Prawnego Patryka Mikulskiego z najwyższą troską o dobro Klienta świadczy zastępstwo prawne przed sądami i organami administracji publicznej. Chętnie udziela swoim klientom doraźnej (okazyjnej) pomocy prawnej oraz zajmuje się ich stałą obsługą prawną.Współpraca z
Kancelarią Prawnicza

Współpraca

Rzetelna, sprawna i fachowa obsługa prawna to wartość nie do przecenienia, szczególnie dla przedsiębiorstw, które na co dzień mierzą się z różnymi wyzwaniami, wykraczającymi poza zakres wiedzy branżowej. Kancelaria prawnicza to świetne wsparcie dla właścicieli firm pragnących skupić się na meritum swojej działalności, a pozostałe kwestie przekazać fachowcom. Kancelaria Radcy Prawnego Patryka Mikulskiego zaprasza do współpracy wszystkich przedsiębiorców, którzy potrzebują pomocy w zakresie czasochłonnych procedur administracyjnych, chcą uniknąć problemów z dłużnikami w sądzie lub u komornika. Rolą kancelarii prawniczej jest w tej sytuacji reprezentacja Klienta w powyższych oraz wielu innych kwestiach.

Kancelaria prawnicza, która dynamicznie reaguje na zmiany na rynku oraz odpowiada na bieżące potrzeby Klientów, to taka, która rozszerza ofertę o nowe usługi. Dlatego Kancelaria Radcy Prawnego Patryka Mikulskiego współpracuje z podmiotem specjalizującym się w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla firm i w tym zakresie świadczy kompleksowe usługi doradcze. Kancelaria prawnicza wraz ze swoim partnerem – wyspecjalizowanym doradcą – to wielki krok do sukcesu w staraniach o pozyskanie dofinansowania ze środków, których dysponentem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Kancelaria Radcy Prawnego Patryka Mikulskiego zaprasza do współpracy. Wiedza, zaangażowanie i najwyższa dbałość o dobro Klientów to gwarancja zadowolenia wszystkich tych, którzy skorzystają z usług świadczonych przez pracujących tu prawników.