Honorarium radcy prawnego - cennik

Z uwagi na indywidualne potrzeby każdego klienta honorarium Kancelarii zawsze jest ustalane indywidualnie. Kancelaria honoruje następujące sposoby wynagrodzenia:

  • Wynagrodzenie podstawowe - jego wysokość jest ustalana indywidualnie przed zawarciem umowy zlecenia z uwzględnieniem niezbędnego nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi, stopnia zawiłości sprawy.

  • Wynagrodzenie godzinowe – kwota honorarium ustalana jest na podstawie czasu poświęconego przez Kancelarię na wykonanie danego zlecenia oraz ustalonej stawki godzinowej, przedmiotowy system stosowany jest głównie przy doraźnej (okazjonalnej) pomocy prawnej.

  • Umowa stałej obsługi prawnej w formie ryczałtu - kwota wynagrodzenia jest ustalana proporcjonalnie do przewidywanego nakładu pracy kancelarii, jest to stała opłata zwykle uiszczana w stałych miesięcznych odstępach co pozwala kontrahentowi przewidzieć stały koszt obsługi prawnej i daje mu poczucie bezpieczeństwa oraz zwiększa zaufanie do kancelarii.